Mühendislik ve Projelendirme

  • Üretim Tesisi Projelendirme

Günümüzde üretim tesisleri rekabetçi olabilmek için birçok modern altyapı sistemini bünyesinde barındırmakta ve bu da tesis tasarımlarını daha kompleks ve pahalı bir süreç haline getirmektedir . Ülkü Mühendislik & Danışmanlık, modern tasarım prensiplerini ve güncel standartları takip ederek en yeni yazılımlar sayesinde tesis tasarımlarını kolaylıkla yapmaktadır. Bu sayede rekabetçi sürelerde tamamlanan tasarımlar, mühendislik kalitesinden ödün verilmeden projelendirme sürecini daha ekonomik kılmaktadır. Üretim tesislerine yönelik olarak Ülkü Mühendislik & Danışmanlık İşverenin / Yatırımcının Mühendisi sıfatıyla aşağıdaki hizmetleri verebilir:

– Tesis kurulumu öncesi fizibilite çalışmaları

– Proses Akış Diyagramlarının (PFD) ve Borulama & Enstrümantasyon Diyagramlarının (P&ID) hazırlanması

– Tankların ve proses ekipmanlarının tasarımı

– Borulama için hidrolik hesapların yapılması

– Pompaların ve tesisat armatürlerinin seçilmesi

– Proses enstrümanlarının seçimi

– Ex-proof ekipmanların seçilmesi

– Ekipman şartnamelerinin hazırlanması

– Proses ısı transferi hesaplarının yapılması

– Havalandırma tesisatı projelendirilmesi

– SEVESO kapsamında HAZOP analizleri yapılması

– 3 boyutlu ve izometrik tesis çizimi (borulama, elektrik ve havalandırma)

– Boru stres analizlerinin yapılması

– Montaj ve kaynak kontrollük hizmeti

– İhale için şartname dosyası oluşturulması ve ihale değerlendirme raporu hazırlanması

  • Basınçlı Kap Tasarımı

Basınçlı kaplar proses sanayinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bununla beraber oluşturdukları riskler neticesinde belirli standartlara göre tasarlanması gereklidir.

Ülkü Mühendislik & Danışmanlık olarak ASME Section VIII Division I & Division II, EN 13445, PD 5500, AD 2000 (AD Merkblätter) ve CODAP standartlarına göre detaylı basınçlı kap tasarımları yapmaktayız.

  • Isıtma Tesisatı Projelendirme

Isıtma proseslerinizdeki farklı akışkanlar için (su, buhar, kızgın yağ, vb.) gerekli tüm hesaplama ve projelendirme desteğini vermekteyiz. Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler:

– Isıtma hesaplarının yapılması

– Proses Akış Diyagramlarının (PFD) ve Borulama & Enstrümantasyon Diyagramlarının (P&ID) hazırlanması

– Hidrolik hesapların yapılması ve hat ölçülendirmesi

– Kazan, pompa, eşanjör, tesisat armatürü ve enstruman seçimi

– 3 boyutlu boru hattı çizimlerinin yapılması

– Boru imalatı için spool çizimlerinin hazırlanması

– Boru montajı için izometrik çizim hazırlanması

– Montaj ve kaynak kontrollük hizmeti

  • Havalandırma Tesisatı Projelendirme

Üretim tesislerinize yönelik tüm havalandırma ve şartlandırma ihtiyaçlarınızı projelendirmekteyiz. Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler:

– Isıtma/soğutma ve havalandırma hesaplarının yapılması

– Basınç kayıplarının hesaplanması ve kanal ölçülendirmesi

– Isıtma/soğutma ünitesi, klima santrali, tesisat armatürü ve enstruman seçimi

– 3 boyutlu kanal çizimlerinin yapılması

– Kanal imalatı için imalat çizimlerinin hazırlanması

– Montaj kontrollük hizmeti

  • Yangın Tesisatı Projelendirme

Her ölçekteki yangın söndürme tesisatı ihtiyacınız için projelendirme hizmeti vermekteyiz. Projelerimizi TS EN 12845 veya NFPA 13, NFPA 15 ve NFPA 16 gibi standardlara göre hazırlayabilmekteyiz. Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler:

– Yönetmeliklere göre hesapların yapılması

– Borulama & Enstrümantasyon Diyagramlarının (P&ID) hazırlanması

– Hidrolik hesapların yapılması ve hat ölçülendirmesi

– Pompa, tesisat armatürü ve enstruman seçimi

– 3 boyutlu boru hattı çizimlerinin yapılması

– Boru imalatı için spool çizimlerinin hazırlanması

– Boru montajı için izometrik çizim hazırlanması

– Montaj ve kaynak kontrollük hizmeti

  • Depolama Tesisi Projelendirme

Petrokimya, kimya ve gıda başta olmak üzere farklı sektörlere yönelik olarak uluslararası standartlara göre depolama tesisi tasarımları yapmaktayız. Petrokimya ürünlerinin stoklanması için API 620, API 650 ve API 653’e göre depolama tankı projelendirebilmekte ya da var olan tanklarınızın bu standartlara uygunluğunu kontrol edebilmekteyiz. Depolama tesisi yatırımlarınız için sunabileceğimiz başlıca hizmetlerimiz:

– Proses Akış Diyagramlarının (PFD) ve Borulama & Enstrümantasyon Diyagramlarının (P&ID) hazırlanması

– Stoklama tanklarının tasarımı

– Borulama için hidrolik hesapların yapılması

– Pompaların ve tesisat armatürlerinin seçilmesi

– Proses enstrümanlarının seçimi

– Ex-proof ekipmanların seçilmesi

– Ekipman şartnamelerinin hazırlanması

– 3 boyutlu ve izometrik tesis çizimi (boru & elektrik)

– Boru stres analizlerinin yapılması

– Montaj ve kaynak kontrollük hizmeti

– İhale için şartname dosyası oluşturulması ve ihale değerlendirme raporu hazırlanması

  • Proses Ekipmanları Tasarımı

Proses sanayindeki farklı sektörlerdeki geniş tecrübemiz neticesinde çok çeşitli proses ekipmanlarının tasarımlarını yapabilmekteyiz. Tasarımını yaptığımız belli başlı proses ekipmanları şunlardır:

– Kimyasal reaktörler

– Karıştırıcılı proses tankları

– Borulu eşanjörler

– Isıtmalı/soğutmalı stok tankları

– Konveyörler

– Bunkerler

– Evaporatörler

– Kristalizatörler

– Distilatörler

– Filtreler

– Kurutucular

  • Boru Hattı Projelendirme

Proseslerinizdeki tüm akışkanlara yönelik olarak boru hattı projelendirmesi yapmaktayız. Boru hattı yatırımlarınız hangi ölçekte olursa olsun tüm proje sürecini 3 boyutlu tasarım yazılımlarıyla yönetmekteyiz. Projelendirme kapsamında verdiğimiz hizmetler:

– Proses Akış Diyagramlarının (PFD) ve Borulama & Enstrümantasyon Diyagramlarının (P&ID) hazırlanması

 

– Hidrolik hesapların yapılması ve hat ölçülendirmesi

– Pompa, tesisat armatürü ve enstruman seçimi

– 3 boyutlu boru hattı çizimlerinin yapılması

– Boru imalatı için spool çizimlerinin hazırlanması

– Boru montajı için izometrik çizim hazırlanması

– Montaj ve kaynak kontrollük hizmeti

  • Soğutma Tesisatı Projelendirme

Soğutma proseslerinizdeki farklı akışkanlar için (su, glikol, vb.) gerekli tüm hesaplama ve projelendirme desteğini vermekteyiz. Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler:

– Soğutma hesaplarının yapılması

– Proses Akış Diyagramlarının (PFD) ve Borulama & Enstrümantasyon Diyagramlarının (P&ID) hazırlanması

– Hidrolik hesapların yapılması ve hat ölçülendirmesi

– Soğutma ünitesi, pompa, eşanjör, tesisat armatürü ve enstruman seçimi

– 3 boyutlu boru hattı çizimlerinin yapılması

– Boru imalatı için spool çizimlerinin hazırlanması

– Boru montajı için izometrik çizim hazırlanması

– Montaj ve kaynak kontrollük hizmeti