Teknik Satın Alma Danışmanlığı

Yatırım projenizi anahtar teslim olarak yaptırmak istemiyorsanız fakat projenin tamamını üstlenecek sayıda personeliniz yoksa teknik satın alma danışmanlığı hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

Ülkü Mühendislik & Danışmanlık İşverenin Teknik Satınalma Mühendisi olarak çalıştığı tüm projelerinde sistemli bir satın alma yönetimini benimsemektedir.

Bu sistem uyarınca, proje için ekipman, malzeme ve hizmet sağlamaya yönelik kapsamlı bir satın alma programı hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler:

– Bütçelendirme için ön mühendislik çalışması ve yatırım maliyet tablolarının hazırlanması

– Detay mühendislik çalışmaları ile ekipman ve hizmet şartnamalerinin oluşturulması

– Tedarikçi araştırması ve seçimi

– Proje zaman tablosuna paralel olarak finansman tablolarının oluşturulması

– Fiyat pazarlığı ve sipariş verme

– Projeyle eş zamanlı olarak sipariş takibi